3 trenda u digitalnom marketingu | Paradox

KONTAKT

Zakažite besplatnu konsultaciju sa jednim od naših najboljih stručnjaka u marketingu i otkrijte načine za pridobijanje novih kupaca koristeći digitalni marketing.

Kontaktirajte NasPreferiram kontakt putem:
TelefonaEmail-aU proteklih nekoliko mjeseci pratili smo trendove koji bi mogli imati najveći uticaj u 2017. Pitate se koji od ovih trendova ima najviše značaja za vaše poslovanje? Odgovor na to pitanje ovisi od toga koji su vaši poslovni ciljevi. Bez obzira na ciljeve, opet postoje neki trendovi koji doprinose prodaji više nego drugi. Mi ćemo izdvojiti tri za koja smatramo da su najbitniji.

 

Personalizacija

U kontekstu digitalnog marketinga, personalizacija predstavlja kreiranje sadržaja, poruka i kreativnih rješanja za određenu publiku sa određenim kontekstom. Bilo da prilagodimo sadržaj weba na osnovu spola korisnika ili da krojimo poruke za ljude koji su redovni posjetioci naše stranice.

Marketari provode puno vremena osmišljavajući ideje i poruke koje su univerzalne i privlačne za sviju. Naposljetku, želimo da privučemo što je više ljudi moguće našom reklamom. Problem nastaje upravo tu, naše poruke postaju sve više generičke i sve manje privlačne publici. Ideja je da kreiranjem poruka i iskustava namijenjenih tačno određenoj grupi, stvaramo bolje i prisnije iskustvo za korisnika, a u konačnici imamo bolji efekat za našu kampanju i veći broj konverzija.

Prema istraživanju koje je uradio eMarketer, sami korisnici kažu da postoje velike prednosti personalizacije.

  • 46% korisnika interneta smatra da personalizacija smanjuje broj nerelevantnih reklama
  • 25% su predstavili personalizaciju kao način da otkriju nove proizvode koji ih interesuju
  • 19% kaže da personalizacija čini online kupovinu bržom i jednostavnijom

Nažalost, ovo nije jednostavan proces, zahtjeva dosta investiranja i iako imamo potrebne tehnologije potpuna iskorištenost zahtjeva dosta pažnje. Preporučujemo da lagano istražujete mogućnosti personalizacije kako bi najbolje prepoznali gdje primjeniti personalizaciju efikasno.

 

Oglašavanje na društvenim mrežama

Oglašavanje na društvenim mrežama je nekada bilo jednostavno i ograničenog opsega. Danas kako društvene mreže rastu i počinju da koriste potencijal za ostvarivanje profita, mogućnosti ovog tipa oglašavanja su se značajno povećale. Nažalost s druge strane, organski reach (besplatni promet) na ovim stranicama se s vremenom poćeo smanjivati što je zahtjevalo da ulažemo sredstva kako bi došli do korisnika.

Gledajući graf ispod, možemo zaključiti da marketinške agencije ulažu sve više sredstava u oglašavanje putem socijalnih mreža, a za pretpostaviti je da će se ovaj trend nastaviti.

Drugi graf nam jasno pokazuje kako su se navike kupaca promjenile i kako sve više korisnika kupuje stvari koje vide na društvenim mrežama:

 

Mogućnosti za oglašavanje se povećavaju također, Instagram je uveo Stores Ads, reklame koje se pojavljuju dok korisnik gleda objavljene postove, što je otvorilo vrata marketarima za oglašavanje na ovoj platformi. Facebook je također uveo sličan sistem na Messengeru.

 

Conversion rate optimization (CRO)

Ovo baš ne možemo nazvati trendom, ali s obzirom na mogućnosti i neiskorištenost potencijala koje nudi morali smo spomenuti CRO. To je postupak testiranja i implementiranja promjena na web stranici, kako bi povećali broj akcija koje dovode do konverzije (prodaja, popunjavanje forme i sl.) Ako bi birali jedan od načina da povećamo prodaju, onda je ovo taj. Jedan od najboljih primjena CRO je kroz testove koji trebaju unaprijediti vrijednost koju nudimo korisniku i poruku koju mu šaljemo.

Većina nas se vodi iskustvom ili osjećajem kada bira poruke koje želi uputiti korisniku, što kad razmislimo i nema bas smisla s obzirom da je to jedan od najvažnijih faktora kada je u pitanju konverzija korisnika.

Da ne bi pogađali koja je zaista prava poruka koju želimo uputiti korisnicima vršimo testiranje poruka, a sve što naučimo iz ovih testova, dalje možemo primjeniti i na druge oblasti marketinga. Mali testovi, mogu imati zaista veliki značaj za buduće konverzije i generisanje leadova.